Kom vrijwilligerswerk doen op Veluwezoom

Natuurmonumenten zoekt vrijwillige gastheren en gastvrouwen die het leuk vinden om bezoekers van Nationaal Park Veluwezoom te verwelkomen. Je wisselt natuurervaringen uit, helpt ze op weg en verdiept het contact met leuke tips. Je wijst bezoekers op manieren waarop ze mee kunnen helpen de gebieden in de toekomst te beheren en beschermen. Bijvoorbeeld door lid te worden. Vind je het leuk om contact te maken met het publiek en ben je graag ambassadeur van Natuurmoumenten?

De volledige vacaturetekst lees je hier >

Teaser: 
Natuurmonumenten zoekt vrijwillige gastheren en gastvrouwen voor Nationaal Park Veluwezoom.
Referentie: 
Nationaal Park Veluwezoom
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Gebiedsproces voor een blijvend open groene Bonnenpolder mag door

Naar aanleiding van een motie om af te zien van natuurbegraven in deze polder, vroegen de initiatiefnemers de raad eerst kennis te nemen van het plan voor de Bonnenpolder en zich op basis daarvan pas een mening te vormen. Het ontwerp voor de realisatie van 128 ha natuur in de Bonnen ligt er binnenkort.

Natuurbegraven is een beperkt onderdeel van de totale invulling van het natuurgebied (30 van in totaal 128 hectare natuur). Het is echter wel een van de belangrijkste pijlers die de ontwikkeling van het totale natuurgebied tot blijvende groene open verbinding tussen stad en duin mogelijk maakt. 


Bonnenpolder op dit moment, met op de achtergrond Staelduinse Bos

Samen met de omgeving

Er is de afgelopen maanden door vele betrokkenen hard gewerkt aan een plan voor het maken van 128 hectare natuur in de Bonnenpolder. Een plan waarmee de polder ook voor de toekomst groen en open zal blijven en z’n karakteristieke uitstraling zal blijven behouden. In een serie van 3 gebiedsateliers en 2 inloopavonden hebben tientallen betrokkenen uit Hoek van Holland en omstreken met elkaar gewerkt aan een goed ontwerp voor de polder.

Fotograaf: Andries de la Lande CremerBron: NatuurmonumentenOnder leiding van landschapsarchitect, bewoner van de regio en liefhebber van het karakteristieke Nederlandse polderlandschap, Adriaan Geuze van West 8 wordt dit vertaald in een concreet ontwerp.

We danken alle betrokkenen voor hun inzet en zijn blij dat we het plan af kunnen maken en als concreet ontwerp kunnen gaan presenteren. Er is een groeiende groep mensen die enthousiast wordt van de plannen om de Bonnenpolder op deze manier open en groen te kunnen houden, maar we zien ook dat er weerstand is tegen natuurbegraven. Voor het feit dat er mensen zijn die het moeilijk vinden om met de dood geconfronteerd te worden, hebben we alle begrip.

Open polderlandschap

In het plan ontstaat een blijvende open groene verbinding tussen stad en duin waar fietsers en wandelaars van kunnen genieten. Er komt een landwinkel, een plek waar van een kopje koffie genoten kan worden en ruimte voor educatie. De natuurwaarden in de polder worden verhoogd door de rel te verbreden met natuurlijke oevers en het Staelduinse bos krijgt een extra stuk duinbos waardoor verdroging van het bos wordt tegengegaan. In de polder komen kleinschalige percelen met grasland en bloemrijke akkers die bijdragen aan het vergroten van het aantal planten en dieren in het gebied. Natuurbegraven zal in 30 hectare van de totale 128 hectare natuur een plek krijgen in het nieuwe duinbos en langs de historische dijk die weer in ere wordt hersteld. Natuurbegraven, toegang naar het gebied en parkeren vinden plaats op afstand van woningen.

De uitkomsten van dit gebiedsproces worden nu verwerkt tot een concreet ontwerp dat besproken kan worden met de gebiedscommissie, betrokkenen uit het gebied en de gemeente Rotterdam. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het ontwerpproces of over de Bonnenpolder? Kijk dan op www.natuurindebonnen.nl of www.natuurmonumenten.nl/bonnenpolder.

Teaser: 
Natuurmonumenten, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland zijn blij dat de gemeenteraad van Rotterdam met grote meerderheid kiest om het resultaat van het gebiedsproces af te wachten voordat er besluitvorming over de Bonnenpolder plaatsvindt. Deze keuze is een waardering en aanmoediging voor mensen die willen dat er eindelijk een goed plan wordt vastgesteld om de Bonnenpolder voor altijd open en groen te houden.
Referentie: 
Zuid-Holland
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Enthousiaste vrijwillige gastheren/gastvrouwen

Enthousiaste vrijwillige gastheren/gastvrouwen

Krijg jij energie door anderen te inspireren met je passie voor de natuur? Vind jij het leuk om op enthousiaste wijze Natuurmonumenten onder de aandacht te brengen bij bezoekers? En om onze gasten te vragen het werk van Natuurmonumenten te steunen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Vrijwillige gastheren/gastvrouwen

Nationaal Park Veluwezoom

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. Krijg jij energie door anderen te inspireren met je passie voor de natuur? Vind jij het leuk om op enthousiaste wijze Natuurmonumenten onder de aandacht te brengen bij bezoekers? En om onze gasten te vragen het werk van Natuurmonumenten te steunen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat houdt de functie in?

 • Je geeft informatie over de verschillende lidmaatschappen van Natuurmonumenten en vraagt onze gasten om ons werk te steunen;
 • Je bent mobiel inzetbaar, locaties in en rondom Nationaal Park Veluwezoom
 • Je treedt op als gastheer/vrouw namens Natuurmonumenten;
 • Je levert een positieve bijdrage aan het imago van Natuurmonumenten;
 • Je verstrekt actuele informatie over (de gebieden van) Natuurmonumenten aan bezoekers;
 • Je draagt bij aan de naamsbekendheid van Natuurmonumenten.
Contact: 

Heb je interesse in de functie, stuur dan je CV en motivatie per e-mail vóór 1 januari 2018 naar: Ans van Gemert, coördinator vrijwilligers Nationaal Park Veluwezoom, a.vangemert@natuurmonumenten.nl, T (026) 4979190.

Op 9 januari vindt er een informatieavond plaats.

Province: 

Gelderland

Wie zoeken wij?: 
 • Je hebt goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent klant- en servicegericht;
 • Je hebt een goede omgang met publiek;
 • Je neemt graag initiatief en bent flexibel;
 • Je kunt omgaan met weerstand;
 • Je bent representatief;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent minimaal 2 keer per maand beschikbaar meestal op zondagen en tijdens vakanties;
 • Je overlegt een VOG (Verklaring omtrent Gedrag).

Powered by WPeMatico

“Gemeenteraad Rotterdam, bekijk eerst plannen Bonnenpolder voor besluitvorming”

Groen onder druk

Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland werken samen met de omgeving aan een plan om de Bonnenpolder duurzaam, open en groen te houden. De hoeveelheid groen en open gebied in de gemeente Rotterdam staat onder druk. Open groengebieden zijn van levensbelang voor de vitaliteit van de stad maar ook voor een leefbaar vestigingsklimaat. De Bonnenpolder, naast het Staelduinse bos in Hoek van Holland, is zo’n gebied. Een klein gedeelte van het plan voor het natuurgebied is het realiseren van een natuurbegraafplaats op 30 van de totale 128 hectare. Zonder deze investering is realisatie van de hele gebiedsontwikkeling niet mogelijk.


Bonnenpolder met op de achtergrond Staelduinse bos

Ruimte voor natuur

In een serie van ontwerpateliers en inloopavonden is samen met bewoners en andere betrokkenen uit de omgeving de afgelopen maanden gewerkt aan een passend ontwerp. Dit heeft geleid tot een ontwerp met meer ruimte voor natuur, waarbij de karakteristieke openheid van het gebied behouden blijft. Een groeiend aantal mensen in Nederland kiest voor een laatste rustplaats in de natuur. Dat hebben we ook gemerkt in Hoek van Holland waar steeds meer mensen het initiatief zijn gaan waarderen en aangeven ook het natuurbegraven een mooi idee te vinden. Zij zijn gaan inzien dat je een natuurbegraafplaats niet ervaart als een begraafplaats in de traditionele zin, maar als een natuurgebied.

Met het steunen van deze motie wordt een belangrijke kans misgelopen om de beleidsdoelen die al jaren gelden voor de Bonnenpolder te kunnen realiseren. We hopen dan ook dat de Rotterdamse gemeenteraad de tijd neemt de plannen te bekijken alvorens zich een mening te vormen.​

Meer weten over het gezamenlijke ontwerpproces?

Meer weten over het gezamenlijke ontwerpproces? Of bekijk onderstaand filmpje!

Video of Natuur in de Bonnen

Teaser: 
Natuurmonumenten roept de gemeenteraad van Rotterdam op om besluitvorming over een motie van het CDA om af te zien van natuurbegraven in de Bonnenpolder, uit te stellen. Binnenkort ligt er een ontwerp voor de realisatie van 128 ha natuur in de Bonnen, waar natuurbegraven een onderdeel van is. Dit plan is opgesteld met actieve betrokkenheid van een grote groep bewoners en betrokkenen in het gebied en we vragen de raad eerst kennis te nemen van dit plan en zich op basis daarvan pas een mening te vormen. Zeker in het licht van het Rekenkamerrapport ‘gemodder in de polder’ van precies drie jaar geleden, waarin werd opgeroepen tot zorgvuldiger besluitvorming rond de Bonnen.
Referentie: 
Zuid-Holland
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com