Waarneemactie Reptielen Veluwezoom: meer ringslangen gespot

Sinds begin jaren ’90 doet vrijwilliger Ronald de Boer verspreidingsonderzoek naar reptielen in Nationaal Park Veluwezoom. De resultaten geven inzicht in de verspreiding van verschillende soorten. Bovendien zijn ze waardevol voor de boswachters, die er bij het beheer van het gebied rekening mee kunnen houden. De data worden ingevoerd in de landelijke databank van RAVON.

Bezoekers kijken mee

Omdat het voor één persoon ondoenlijk is om het hele nationale park te monitoren, ontstond bij het bezoekerscentrum het idee om ook bezoekers te vragen hun waarnemingen te melden. Er kwamen formulierten waarop datum, tijdstip, temperatuur en plaats van de waarneming kon worden ingevuld. Bezoekers werd aan de balie gevraagd hun meldingen door te geven.

Een hazelwormFotograaf: Annelies VriensBron: Natuurmonumenten

Meer soorten

De afgelopen jaren schommelde het aantal ingevulde formulieren nogal, maar sinds 2011 doen er ieder jaar meer bezoekers mee. De Waarneemactie Reptielen beperkte zich in het begin tot één soort, de hazelworm. Inmiddels kun je ook slangen melden die je op Veluwezoom tegenkomt. Dat betekent dat de ringslang, adder, gladde slang nu ook meegenomen worden in het onderzoek.

Veel ringslangen

Het afgelopen jaar werd het recordaantal van 88 formulieren ingevuld bij Bezoekerscentrum Veluwezoom, en vaak werden foto’s gemaakt. In totaal werden afgelopen jaar 22 hazelwormen, 13 gladde slangen en 67 ringslangen gemeld. Vooral het aantal ringslangen was in verhouding relatief hoog. Sommige bezoekers meldden hoe ze de dieren aantroffen. Zo werden in een poel twee jagende ringslangen gezien. Twee andere ringslangen waren net bezig een kikker te verorberen toen ze werden gespot. Weer andere reptielen lagen midden op het pad te zonnen. Sommige waarnemers gaven aan dat ze de reptielen hadden gered door ze van de weg of het fietspad voorzichtig naar de kant te begeleiden.

Wil je zelf meedoen?

Graag, maar nog even geduld! In de winterperiode laten de reptielen zich nog niet zien. Als de temperatuur oploopt tot boven de 18 graden, is de kans groter dat je ze spot. Vanaf half april liggen de formulieren meestal klaar in Bezoekerscentrum Veluwezoom. Mocht je eerder al reptielen zien in Nationaal Park Veluwezoom, mail je waarneming dan naar b [dot] veluwezoom [at] natuurmonumenten [dot] nl.

 

Teaser: 
2017 was een recordjaar voor de Waarneemactie Reptielen op Veluwezoom. Vooral de ringslang werd veel gespot.
Referentie: 
Nationaal Park Veluwezoom
Bezoekerscentrum Veluwezoom
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Symposium: koester het Brabantse landschap!

Toekomstige ontwikkelingen

Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant organiseren gezamenlijk het symposium Koester het Brabantse landschap. Daarin komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: Wat betekenen de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie en landbouw voor het landschap? Wat kunnen gemeenten doen om negatieve impact op het landschap te voorkomen en te sturen op nieuwe landschappen met behoud van kwaliteit? Hoe breng je de zorg voor het landschap goed in de praktijk? Welke inspirerende voorbeelden van (burger)projecten zijn er in Brabant te vinden?

Programma

Het symposium is gericht op bestuurders en (beleids)medewerkers van overheden, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en agrarische natuurverenigingen en collectieven.

Tijdens het plenaire programma geven bestuurders, waaronder gedeputeerden Erik van Merrienboer en Johan van den Hout,  en natuurbeheerders zoals Jan Baan van Brabants Landschap en Lars Koreman van Natuurmonumenten hun visie op actuele ontwikkelingen in het landschap. Journaliste Jantien de Boer, auteur van het boekje ‘Landschapspijn’, vertelt over haar ervaring in Friesland. Tijdens verschillende deelsessies wordt dieper ingegaan op specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld “klimaat en ruimtelijke adaptatie” en “de rol van de burger in het landschap”.

De bijeenkomst legt een actieve link met de Brabantse Omgevingsvisie en vormt zo in feite een eerste etappe in de ‘Tour de Brabant’ die binnenkort rond de omgevingsvisie wordt georganiseerd.

Datum en locatie

Het symposium vindt plaats op woensdag 7 februari 2018 van 13.00–17.00 uur in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

Meer informatie en aanmelden

In deze pdf vindt u meer informatie over het programma.   Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier. Hierop kunt u ook aangeven aan welke deelsessies u wilt deelnemen.

Met vragen of opmerkingen kunt u mailen naar landschap [at] brabant [dot] nl o.v.v. Landschapssymposium 2018

 

Teaser: 
Hoe ziet het Brabantse landschap er in de toekomst uit, met alle ontwikkelingen die op ons af komen? Op woensdag 7 februari staat het landschap centraal in het symposium ‘Koester het Brabantse landschap’.
Referentie: 
Noord-Brabant
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Interessante inventarisatie Wooldse Veen

Tijdens inventarisaties in het Wooldse veen in 2017 zijn de libellen, dagvlinders en sprinkhanen in kaart gebracht. Het gebied blijkt nog redelijk soortenrijk te zijn. Wel is de afgelopen tientallen jaren een aantal hoogveenvlinders verdwenen. Door maatregelen zal het leefgebied voor libellen, sprinkhanen en vlinders de komende jaren verder verbeteren.

Deskundigen bezochten het gebied enkele malen om de libellen, dagvlinders en sprinkhanen van dit Natura2000-gebied in kaart te brengen. De inventarisatie bevestigt het beeld van de boswachters dat het gebied nog redelijk soortenrijk is. Hoewel het gebied niet verder achteruit is gegaan, is de afgelopen decennia wel een aantal hoogveenvlinders verdwenen. Door de maatregelen die recent zijn getroffen en die we de komende jaren uitvoeren, zal naar verwachting het leefgebied voor libellen, dagvlinders en sprinkhanen verbeteren.

Goede verbeteringen

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw lag het gebied er slecht bij. Het verdroogde en groeide dicht met bos. Alleen in kleine veenputjes kwam nog hoogveen voor. In die tijd verdwenen ook de echte hoogveenspecialisten, zoals veenbesblauwtje, veenhooibeestje en veenbesparelmoervlinder.

Enkele bijzondere waarnemingen

Vanwege enkele waarnemingen van de gevlekte witsnuitlibel bestaat het vermoeden dat deze zeldzame soort hier nu vermoedelijk echt een populatie heeft. Ook de venwitsnuitlibel is gezien. Deze kenmerkende soort voor voedselarme vennen en venen gaat in Nederland snel achteruit, maar is gelukkig nog wel in het Wooldse Veen aanwezig. Een nieuwe soort die dit jaar is gezien, is de grote weerschijnvlinder. Deze vlinder is spectaculair om te zien door de blauwpaarse glans op de bovenkant van de vleugels. Alleen de mannetjes hebben deze glans.  

Meer weten? Leest u dan dit artikel.

Teaser: 
Wooldse veen blijkt soortenrijker dan gedacht. Door maatregelen zal het leefgebied voor deze soorten verder verbeteren.
Referentie: 
Wooldse Veen
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Kansen voor natuur door storm

Kansen voor dieren

Als luciferhoutjes knapten de stammen af; hele bomen vielen met wortel en al om. De meeste bomen kwamen neer in het bos zelf, ver van wegen en paden. Hoewel het er ernstig uitziet, is Natuurmonumenten blij met het omgewaaide hout. Vele insecten en paddenstoelen, maar ook mossen en korstmossen krijgen zo nieuwe kansen. Zij leven in en op het dode hout. Tegelijkertijd ontstaat er licht en ruimte voor nieuwe bomen en struiken, waardoor de variatie in het bos toeneemt. Indirect profiteren vogels en zoogdieren zo ook van de storm, omdat er meer voedsel en dekking beschikbaar komt. Over een paar jaar zie je nauwelijks nog iets van de storm.

Uiteraard haalt Natuurmonumenten de omgewaaide bomen en afgebroken takken op de wegen, wandelroutes, ruiterpaden en MTB-paden weg, zodat iedereen weer kan genieten van de mooie natuur en zelf kan zien wat de natuur doet met het dode hout. Beschadigde rasters zijn meteen na de storm al hersteld, zodat de grote grazers niet kunnen ontsnappen.

Let de komende weken op

De bomen hangen nu nog vol met losse takken. Ga komend weekend niet het bos in. Natuurmonumenten probeert de komende weken de risico’s weg te nemen. Kijk daarom de komende tijd nog uit voor instabiele bomen of vallende takken.

Klein vliegend hert heeft baat bij dood houtFotograaf: Robin Kraaij

Afgeknakte bomen in de bossenFotograaf: Bart van der Aa

Teaser: 
De storm van afgelopen donderdag was niet te missen en heeft ook binnen de terreinen van Natuurmonumenten goed huisgehouden.
Referentie: 
Heumensoord
Mookerheide
Sint-Jansberg
De Zevenbergen
Koningsven
Langenboomse Bossen
Molenheide
Stippelberg
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Arriva Geuldal trein onthuld

Feestelijk in gebruik genomen

Op dinsdag 16 januari zijn twee bestemmingstreinen van Arriva, de Mookerheide en het Geuldal, feestelijk in gebruik genomen. Met deze twee unieke en bijzondere bestemmingen erbij rijden nu in totaal zeven treinen rond die van buiten de naam van een bestemming dragen en ook van binnen de sfeer van die bestemming ‘ademen’. Voor het noorden van de provincie Limburg is de Mookerheide één van de aansprekende bestemmingen en voor Zuid-Limburg gaat de aandacht uit naar het Geuldal. De natuurbestemmingen Mookerheide en Geuldal zijn beide een locatie van Natuurmonumenten. Voor de ingebruikname van deze treinen reden op 16 januari de boswachters Ellen en José van beide gebieden mee in de trein. 

Een aansprekend interieur

In de Geuldal en Mookerheide trein wordt de reiziger in de trein getrakteerd op veel natuurschoon. Afbeeldingen van unieke, alleen in het bewuste gebied te vinden, flora en fauna siert de wanden en de toiletunit in de trein. De Mookerheide wordt geïntroduceerd door boswachter Ellen en voor het Geuldal is het mede oprichter van Natuurmonumenten Eli Heimans, die de reiziger uitnodigt voor een bezoek aan de bestemming. 

Overige bestemmingstreinen

In totaal rijden er 14 bestemmingstreinen in Limburg. Een aantal van deze treinen werd de afgelopen tijd al ‘onthuld’. Zo rijden naast de drie die vandaag in gebruik werden genomen ook de treinen van De Groote Peel, Kasteel Hoensbroek, de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij, Pinkpop en het witte stadje Thorn al geheel in de sfeer van de bewuste bestemming rond. Alle 14 bestemmingen kenmerken zich door hun natuurlijke, culturele en/of historische waarde. Elk een unieke bestemming waar Arriva haar reizigers graag mee naar toe neemt. Voor meer informatie kijk ook op www.14bijzonderebestemmingen.nl . De overige (nog te onthullen) bestemmingstreinen zijn: ‘t Jaomerdal. Abdij Rolduc. Amerikaanse Begraafplaats Margraten, Bonnefantenmuseum, De Cauberg. Kasteel Arcen en Mestreech.

Teaser: 
Op dinsdag 16 januari zijn twee bestemmingstreinen van Arriva, de Mookerheide en het Geuldal, feestelijk in gebruik genomen.
Referentie: 
Geuldal
Genhoes
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

€10.478 voor de Brunssummerheide

Op 17 januari werd een cheque ter waarde van 10.478 euro door Peter Speetjens, teammanager Local Marketing bij IKEA Heerlen, overhandigd aan Niki Jasper,  Coördinator beheer westelijke mijnstreek en Parkstad van Natuurmonumenten. Dit geld, de opbrengst van de kerstbomenactie, is bestemd voor Natuurgebied Brunssummerheide. In het voorjaar starten de werkzaamheden aan de mierentunnel en worden de banken geplaatst. Natuurmonumenten verwacht dat deze werkzaamheden in april klaar zijn. 

Top jaar

Voor het 8ste jaar op rij werd door Natuurmonumenten en IKEA Heerlen de kerstbomenactie georganiseerd waarbij klanten een kerstboom aankopen voor 20 euro en hierbij een IKEA actiepas ontvangen ter waarde van 19 euro. Zo kost de boom dus maar 1 euro. Van elke verkochte kerstboom gaat er 1 euro naar Natuurmonumenten voor een project in de buurt. Dit jaar is de keuze gevallen op Natuurgebied Brunssummerheide in Heerlen. Het doel was om ruim 10.000 kerstbomen te verkopen en dat is gelukt! Nog niet eerder zijn er zoveel kerstbomen verkocht! En nog nooit waren de kerstbomen zo snel uitverkocht. Hierdoor ontvangt natuurgebied Brunssummerheide het fantastische bedrag van 10.478 euro!

Een veilige oversteek voor mieren en uitrustpunten voor wandelaars

Dit prachtige natuurgebied tussen Heerlen, Brunssum en Landgraaf heeft meerdere wandelroutes met mooie uitzichtpunten. Natuurmonumenten gaat met de opbrengst van de kerstbomenactie op mooie uitzichtplekken langs die routes houten banken plaatsen. Voor de rode bosmieren vlakbij het druk bezochte bezoekerscentrum wil Natuurmonumenten een echte mierentunnel, een veilige oversteek, maken.

Brede samenwerking

De organisatie van het kerstbomenproject is in handen van IKEA Heerlen. Zowel stagiaires van het Citaverde College, medewerkers van Uit de Steigers, cliënten van de maatschappelijke stichting Roda JC Midden in de Maatschappij en vrijwilligers van Natuurmonumenten hebben de bomenverkoop mede mogelijk gemaakt. 

Teaser: 
Meer banken om te genieten van het uitzicht op de hei en een veilige oversteek voor mieren
Referentie: 
Brunssummerheide
Bezoekerscentrum Brunssummerheide
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Boswachters trots op plan voor meer natuur in Bonnenpolder

Het open en groen houden van de Bonnenpolder is al lange tijd een diepgewortelde wens van de inwoners, gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland. In dit drukke deel van Nederland halen veel stedelingen hun ‘groene hart’ op in de schaarse natuurgebieden die onze provincie rijk is. Slechts 6 procent van Zuid-Holland is beschermde natuur. Deze wens komt nu binnen handbereik doordat Natuurbegraven Nederland hier een stuk grond van 128 hectare heeft gekocht. Hierdoor ontstaat een unieke kans om de natuur bij het Staelduinse Bos in één keer met een groot stuk uit te breiden. Natuurmonumenten, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland werken daarom samen om dit plan te kunnen realiseren.

 Onderstaande video geeft een korte impressie van het plan.

Video of Een plan voor nieuwe natuur in de Bonnenpolder

Fotograaf: Rene KosterBron: NatuurmonumentenWandelen tussen bloeiende bloemen in open polder

Deze kans biedt volop mogelijkheid om meer natuur te creëren en zo verschillende dier- en plantensoorten weer ruimte te geven. Logisch dus, dat boswachters zich hardmaken voor dit plan. Beheerder Dirk Kunst: “Stel je voor dat je straks wandelt tussen bloeiende bloemen in de open polder. Bij de brede boerensloot hoor en zie je van alles zoemen en kwaken. Vanuit de Bonnenpolder wandel je zo naar het naastgelegen Staelduinse Bos waar je in de zomer geniet van het gezang van bosvogels of in de herfst tientallen soorten paddenstoelen uit de grond ziet schieten. Een plek waar je straks in alle rust kunt genieten.”

Fotograaf: Thea Bezemer VerdoornBron: NatuurmonumentenIn gesprek met de omgeving

Natuurmonumenten voert met regelmaat gesprekken met omwonenden en andere betrokkenen. Beheerder Kunst van Natuurmonumenten: “Deze mensen zijn de toekomstige gebruikers van het gebied. Hele belangrijke gesprekspartners dus. Een nieuw natuurgebied van 128 hectare groot, daar zijn de meeste mensen natuurlijk erg blij mee. Maar er zijn ook zorgen, en die focussen zich op de 30 hectare waar mensen een laatste rustplaats in de natuur kunnen kiezen. Natuurbegraven is een tamelijk nieuw en onbekend fenomeen, het is soms lastig om je daar een beeld bij te vormen. We zien dat we op basis van feitelijke informatie en maximale openheid over de plannen, veel zorgen kunnen wegnemen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Fotograaf: Laurence DelderfieldMening van Hoekenezen gevraagd

Natuurmonumenten, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland hebben in de afgelopen tijd gesproken met de mensen die wonen in de omgeving van de Bonnenpolder. Daar zijn mooie plannen uit gekomen. Nu heeft de gemeente Rotterdam de gebiedscommissie Hoek van Holland advies gevraagd. De commissie heeft besloten om ook de mening van haar inwoners te peilen over ons plan. Vanaf 19 januari verspreidt de gebiedscommissie per post een enquête onder 1/3e van de inwoners. 

“Hebt u de enquête ontvangen, dan is het ontzettend belangrijk om uw mening te geven over het plan. Alleen dan kan de gebiedscommissie haar advies aan de gemeenteraad goed onderbouwen.”, aldus Dirk Kunst van Natuurmonumenten. “Het plan voor meer natuur in de Bonnenpolder kunnen we alleen realiseren als er genoeg voorstanders zijn. Dit plan inclusief natuurbegraven is misschien de laatste kans om de Bonnenpolder open en groen te houden. Deze kans mogen we toch niet laten schieten?” 

Mensen die de enquête niet ontvangen, kunnen via het reactieformulier op de website www.natuurindebonnen.nl toch hun mening laten weten. 


Visualisatie meer natuur in de Bonnenpolder

Bescherming noodzakelijk

Het gebied staat onder druk. Dit plan is het enige haalbare plan dat garandeert dat het groen open en toegankelijk blijft. “En bovendien broodnodig”, vult Arjan van den Heuvel aan, Regiohoofd bij Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en beheerder van het Staelduinse Bos. “Want de enige manier om dit karakteristieke en eeuwenoude polderlandschap veilig te stellen voor later, is door het per direct als natuurgebied te gaan beschermen. Net als wij, wil ook Natuurbegraven Nederland de natuurwaarden in het gebied vergroten en zorgen voor zoveel mogelijk natuurvariatie. Dankzij hun investering, én door begraven in de natuur op een deel van deze grond mogelijk te maken, zien wij dat onze jarenlange wens financieel haalbaar wordt. Dus laten we dat samen gaan doen, want zo’n kans krijgen we maar één keer.”

Voer het gesprek met de boswachters!

Boswachters gaan de komende tijd in gesprek met bewoners van Hoek van Holland. Ook op zondag 28 januari in het bezoekerscentrum van het Staelduinse Bos. Daar hoopt Kunst veel bewoners en recreanten te spreken. “Heus niet iedereen hoeft ambassadeur te worden, maar ik hoop wel dat we het gesprek kunnen voeren op basis van feiten. Dit plan is té mooi en belangrijk voor stemmingmakerij.” 

Naast het gesprek voeren met de boswachter, kunnen geïnteresseerden voor meer informatie kijken op www.natuurindebonnen.nl, inclusief animatie van hoe de Bonnenpolder er binnen enkele jaren uit kan komen te zien. Kunst van Natuurmonumenten benadrukt: “Alleen met uw stem kunnen we het plan tot uitvoer gaan brengen. Ik sta 100% achter dit plan en zie daarom de uitkomst van enquête met vertrouwen tegemoet!”

Teaser: 
Boswachters van Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap hebben samen met Natuurbegraven Nederland hun plan gelanceerd voor meer natuur in de Bonnenpolder. Beheerder Dirk Kunst van Natuurmonumenten is trots op dit resultaat. “Samen met de omgeving hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan een ontwerp voor 128 hectare nieuwe natuur (ruim 250 voetbalvelden) in de Bonnenpolder. Dit plan zorgt ervoor dat de polder voor de toekomst groen en open blijft en z’n karakteristieke uitstraling behoudt!”, aldus Kunst.
Referentie: 
Zuid-Holland
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com