Nationale Bijenstrategie ondertekend

Grote zorgen
De achteruitgang van bijen is huiveringwekkend: meer dan de helft van de wilde bijensoorten dreigt te verdwijnen. Dit terwijl de wilde bij in Nederland tot de voornaamste bestuivers behoort. Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten onmisbaar voor het behoud van natuur en cruciaal voor bestuiving van fruit en groenten. Als er geen bijen zijn in Nederland kost ons dat een miljard euro per jaar. Bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur en meer dan 75% van de voedselgewassen. Marc van den Tweel: ‘Onze zorgen zijn groot, en ze leven niet alleen bij ons, maar in heel Nederland. Natuurmonumenten startte vorig jaar een petitie ‘Red de insecten’, binnen een maand zetten 100.000 mensen hun handtekening. Zonder bijen gaat het niet alleen mis met ons voedselaanbod, maar ook de natuurgebieden komen er heel anders uit te zien.’

Nederland weer bij-vriendelijk
De strategie richt zich op bescherming van de wilde bij, honingbij en alle andere bloembezoekende insecten. Het actieplan moet zorgen voor herstel van biodiversiteit, verbetering van het leefgebied van bijen en een betere leefomgeving voor alle bestuivers in het agrarisch gebied. Nederland moet ‘bij-vriendelijk’ worden: dat betekent onder andere dat er voldoende nestelgelegenheid en voedselaanbod moet komen. Natuurmonumenten gaat zich inzetten voor meer gemengd openbaar groen met voldoende bloeiende planten, zodat insecten het hele jaar door genoeg te eten hebben. Natuurmonumenten wordt partner in regionale bijennetwerken en bijen krijgen extra aandacht in het reguliere natuurbeheer. Marc van den Tweel: ‘Alle hulp en aandacht is nodig om het tij te keren. Of het nu gaat om het inzaaien van bloemrijke bermen, bij-vriendelijk maken van een balkon of het runnen van een boerenbedrijf met aandacht voor natuur en landschap. Dit gaat ons alleen lukken als iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en ‘terrein’ de strijd aangaat voor het behoud van onze bestuivers. Daar wil Natuurmonumenten maximaal aan bijdragen. Deze strategie biedt daar een mooie basis voor. ’

Teaser: 
Zojuist is de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Natuurbeschermingsorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven en de overheid hebben de handen ineen geslagen om de massale terugloop van bijensoorten een halt toe te roepen. Natuurmonumenten is één van de 43 partners, die met elkaar 77 initiatieven gaan uitvoeren om de massale bijensterfte in ons land te stoppen. ‘Het is de hoogste tijd voor actie. Met de ambitie en energie van al deze partijen moeten we het tij kunnen keren’, aldus Van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten.
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Waarneemactie Reptielen Veluwezoom: meer ringslangen gespot

Sinds begin jaren ’90 doet vrijwilliger Ronald de Boer verspreidingsonderzoek naar reptielen in Nationaal Park Veluwezoom. De resultaten geven inzicht in de verspreiding van verschillende soorten. Bovendien zijn ze waardevol voor de boswachters, die er bij het beheer van het gebied rekening mee kunnen houden. De data worden ingevoerd in de landelijke databank van RAVON.

Bezoekers kijken mee

Omdat het voor één persoon ondoenlijk is om het hele nationale park te monitoren, ontstond bij het bezoekerscentrum het idee om ook bezoekers te vragen hun waarnemingen te melden. Er kwamen formulierten waarop datum, tijdstip, temperatuur en plaats van de waarneming kon worden ingevuld. Bezoekers werd aan de balie gevraagd hun meldingen door te geven.

Een hazelwormFotograaf: Annelies VriensBron: Natuurmonumenten

Meer soorten

De afgelopen jaren schommelde het aantal ingevulde formulieren nogal, maar sinds 2011 doen er ieder jaar meer bezoekers mee. De Waarneemactie Reptielen beperkte zich in het begin tot één soort, de hazelworm. Inmiddels kun je ook slangen melden die je op Veluwezoom tegenkomt. Dat betekent dat de ringslang, adder, gladde slang nu ook meegenomen worden in het onderzoek.

Veel ringslangen

Het afgelopen jaar werd het recordaantal van 88 formulieren ingevuld bij Bezoekerscentrum Veluwezoom, en vaak werden foto’s gemaakt. In totaal werden afgelopen jaar 22 hazelwormen, 13 gladde slangen en 67 ringslangen gemeld. Vooral het aantal ringslangen was in verhouding relatief hoog. Sommige bezoekers meldden hoe ze de dieren aantroffen. Zo werden in een poel twee jagende ringslangen gezien. Twee andere ringslangen waren net bezig een kikker te verorberen toen ze werden gespot. Weer andere reptielen lagen midden op het pad te zonnen. Sommige waarnemers gaven aan dat ze de reptielen hadden gered door ze van de weg of het fietspad voorzichtig naar de kant te begeleiden.

Wil je zelf meedoen?

Graag, maar nog even geduld! In de winterperiode laten de reptielen zich nog niet zien. Als de temperatuur oploopt tot boven de 18 graden, is de kans groter dat je ze spot. Vanaf half april liggen de formulieren meestal klaar in Bezoekerscentrum Veluwezoom. Mocht je eerder al reptielen zien in Nationaal Park Veluwezoom, mail je waarneming dan naar b [dot] veluwezoom [at] natuurmonumenten [dot] nl.

 

Teaser: 
2017 was een recordjaar voor de Waarneemactie Reptielen op Veluwezoom. Vooral de ringslang werd veel gespot.
Referentie: 
Nationaal Park Veluwezoom
Bezoekerscentrum Veluwezoom
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Symposium: koester het Brabantse landschap!

Toekomstige ontwikkelingen

Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant organiseren gezamenlijk het symposium Koester het Brabantse landschap. Daarin komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: Wat betekenen de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie en landbouw voor het landschap? Wat kunnen gemeenten doen om negatieve impact op het landschap te voorkomen en te sturen op nieuwe landschappen met behoud van kwaliteit? Hoe breng je de zorg voor het landschap goed in de praktijk? Welke inspirerende voorbeelden van (burger)projecten zijn er in Brabant te vinden?

Programma

Het symposium is gericht op bestuurders en (beleids)medewerkers van overheden, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en agrarische natuurverenigingen en collectieven.

Tijdens het plenaire programma geven bestuurders, waaronder gedeputeerden Erik van Merrienboer en Johan van den Hout,  en natuurbeheerders zoals Jan Baan van Brabants Landschap en Lars Koreman van Natuurmonumenten hun visie op actuele ontwikkelingen in het landschap. Journaliste Jantien de Boer, auteur van het boekje ‘Landschapspijn’, vertelt over haar ervaring in Friesland. Tijdens verschillende deelsessies wordt dieper ingegaan op specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld “klimaat en ruimtelijke adaptatie” en “de rol van de burger in het landschap”.

De bijeenkomst legt een actieve link met de Brabantse Omgevingsvisie en vormt zo in feite een eerste etappe in de ‘Tour de Brabant’ die binnenkort rond de omgevingsvisie wordt georganiseerd.

Datum en locatie

Het symposium vindt plaats op woensdag 7 februari 2018 van 13.00–17.00 uur in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

Meer informatie en aanmelden

In deze pdf vindt u meer informatie over het programma.   Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier. Hierop kunt u ook aangeven aan welke deelsessies u wilt deelnemen.

Met vragen of opmerkingen kunt u mailen naar landschap [at] brabant [dot] nl o.v.v. Landschapssymposium 2018

 

Teaser: 
Hoe ziet het Brabantse landschap er in de toekomst uit, met alle ontwikkelingen die op ons af komen? Op woensdag 7 februari staat het landschap centraal in het symposium ‘Koester het Brabantse landschap’.
Referentie: 
Noord-Brabant
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com