Uitslag Loterij 2017 bekend!

De winnende lotnummers van de Jantje Beton Loterij 2017 zijn bekend! Heb je een lot gekocht? Check je lotnummer op www.jantjebeton.nl/lot en kijk of je prijs hebt!

Laat kinderen altijd winnen

Afgelopen jaar kwamen 63.000 kinderen van ruim 600 basisscholen in actie om buitenspelen te steunen. Samen hebben zij een prachtig bedrag van ruim € 800.000 voor buitenspelen opgehaald! De Jantje Beton Loterij is voor scholen een unieke kans om bij te dragen aan buitenspeelplezier voor heel veel kinderen én om geld te verdienen voor de eigen school. 50% van de opbrengst is voor de school, de andere 50% voor Jantje Beton.

Wat doen scholen met de opbrengst

In de afgelopen jaren hebben duizenden scholen met de opbrengst buitenspeelmaterialen aangeschaft, speeltoestellen op kunnen knappen en extra voorzieningen op het plein aangebracht.

Basisschool de Pas in Helden mist geen Jantje Beton Loterij. Wat is hun succesformule? ‘Groep 8 organiseert zelf het schoolkamp, ik leg de leerlingen uit dat de spaarpot gevuld moet worden en met een goede instructie en aanjagen halen we ieder jaar veel op’, vertelt leerkracht Marcel Claessen. ‘Loten verkopen is leuk’, vindt Janne Marcelissen. Haar vriendin Jessica Maassen vertelt: ‘met de opbrengst organiseren wij onze eigen activiteiten op kamp. Dus ons schoolkamp wordt echt leuk’. Zij had meer dan 6 boekjes nodig, zoveel loten heeft ze verkocht! De leerlingen doen het echt samen en daar is Marcel trots op.

Over Jantje Beton

Samen met kinderen zet Jantje Beton zich in om vrij buitenspelen en bewegen voor kinderen mogelijk te maken. De Jantje Beton Loterij ondersteunt jaarlijks meer dan 600 scholen bij het vergroten van buitenspeelmogelijkheden op en rondom het schoolplein. Meer weten? Klik hier voor de activiteiten van Jantje Beton.

 

Powered by WPeMatico

Europees landbouwbeleid moet ambitieuzer om natuur en milieu te beschermen

Gisteren publiceerde de Europese Commissie haar Mededeling ’The Future of Food and Farming’. Hiermee gaat de discussie over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) echt van start. Een noodzakelijke herziening, omdat het huidige GLB tot dusver een duurzaam perspectief voor de landbouw niet dichterbij heeft gebracht. Natuur- en milieuorganisaties vinden dat het nieuwe GLB de transitie naar een ecologisch verantwoorde en veerkrachtige landbouw moet ondersteunen. In de Mededeling biedt de Commissie lidstaten de mogelijkheid om de landbouw doelgerichter te steunen. Echter, Europese ambities voor een echter transitie van de landbouw ontbreken, en door de keuze te maken voor meer zeggenschap van de lidstaten is een Europese landbouw die in balans is met zijn omgeving, verder weg dan ooit.

Dit vergt een omslag in denken en handelen. Om de balans te herstellen is een radicale omslag nodig. De landbouw staat voor grote uitdagingen op het gebied van natuur, klimaat, de kwaliteit van de leefomgeving en het duurzaam op peil houden van de voedselproductie. De landbouw is onlosmakelijk met de natuur verbonden en kan onderdeel zijn van de oplossing. Een landbouw waarin weer ruimte is voor bijvoorbeeld kruidenrijke graslanden, gezonde bodems, schoon water en meer dieren zoals vogels en insecten.

Nederland kan in Europa stelling nemen voor een integrale en resultaatgericht aanpak voor heel Europa, ook buiten onze landsgrenzen. Bijvoorbeeld door boeren te stimuleren om stapsgewijs te verduurzamen op basis van meetbare resultaten. Kennisopbouw- en uitwisseling, pilots en lange termijn afspraken tussen boer en overheid mét gepaste beloning, zijn randvoorwaarden. Een verbetering van de monitoring en evaluatie van de resultaten is dan noodzakelijk. Structurele ondersteuning van boeren uit de publieke middelen van het GLB is alleen gerechtvaardigd als daar publieke diensten tegenover staan. Algemene inkomenssteun moet vervangen worden door een resultaatgerichte beloning voor natuur, landschap en milieu. Het nieuwe Europese beleid biedt zo de kans om Europese doelen en gezamenlijke uitdagingen op te pakken ten behoeve van een toekomstbestendige sector voor boer en natuur.

171130_Reactie-op-Mededeling-Natuur–en-Milieuorganisaties.pdf

 

Teaser: 
Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot transitie van de landbouw
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com