Voorspelling daling stikstof neemt zorgen niet weg

De natuur heeft zwaar te lijden door een teveel aan stikstof, veroorzaakt door landbouw, industrie en verkeer. Stikstof is een voedingsstof voor planten, maar te veel stikstof zorgt voor onbalans in het voedselaanbod voor planten. Het is het junkfood van de natuur. Bepaalde plantensoorten, zoals brandnetels, gaan door veel stikstof extra hard groeien, waardoor ze andere soorten – zoals de orchidee – verdringen. Dieren die afhankelijk zijn van deze verdrongen planten verdwijnen daardoor ook. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat door stikstofdepositie in de bossen kalkgebrek in de bodem ontstaat. Hierdoor komt een deel van de mezeneieren niet meer uit en blijken mezenkuikentjes massaal hun botjes te breken. Als we niks doen, sterven er plantensoorten uit, en daarmee de dieren die daarbij horen. We verliezen daarmee onze grote soortenrijkdom in onze natuurgebieden.

De impact van het stikstofoverschot is bovendien niet alleen groot op de natuur. Ook voor de mens heeft het ernstige gevolgen voor de gezondheid. Stikstof slaat neer, trekt in de grond en sijpelt zo door in ons grondwater, waardoor het veel moeilijker wordt om veilig drinkwater te leveren. Een hoge concentratie ammoniak in de lucht heeft bovendien een negatief effect op de longfunctie: mensen die in de nabijheid van intensieve veehouderij wonen hebben meer last van hun luchtwegen.

Ondanks het optimistische persbericht gaven de onderzoeksresultaten in het rapport een veel minder rooskleurig beeld. Het RIVM verwacht weliswaar een dalende trend, omgeven met vele onzekerheden, maar geeft tegelijkertijd ook toe: de ammoniakconcentratie in de lucht is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. In 2020 en 2030 zal 40% van onze natuur significante schade ondervinden van stikstof. Op honderden plekken in Nederland wordt de doelstelling voor stikstof in 2020 en 2030 niet gehaald.

Dat moet anders. In 2015 heeft de overheid heeft het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen om de stikstofuitstoot te verminderen en in natuurherstel te investeren. De uitstoot door verkeer, industrie en landbouw moet omlaag, en snel. In Noord-Brabant zette het provinciebestuur onlangs een extra belangrijke stap door versneld de stikstofuitstoot terug te dringen. Die noodzaak is er voor heel Nederland.

De overheid, de sectoren verkeer, industrie en landbouw en de natuurbeheerders moeten zich dus samen inspannen om de uitstoot terug te dringen en de gevolgen te bestrijden. Natuurbeheerders zetten zich keihard in om de effecten van het stikstofoverschot op te ruimen, terwijl de overheid zicht zou houden op het terugdringen van de uitstoot door landbouw, industrie en verkeer. Maar volgens het rapport van het RIVM zal de uitstoot van stikstofoxiden tot 2020 alleen maar blijven toenemen.

De natuurbeheerders kunnen veel maatregelen maar één keer treffen. Bijvoorbeeld het weer terugbrengen van stuifgebieden in de duinen of het verhogen van de waterstand in veengebieden. De maatregelen zijn vaak ingrijpend maar noodzakelijk om de natuur beter bestand te maken tegen de uitstoot van stikstof. Maar als tegelijkertijd de uitstoot van stikstof niet daalt maar juist toeneemt, is het dweilen met de kraan open.

Meer over stikstof: https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/standpunten-beleid/natuurbeheer/stikstofprobleem

Teaser: 
Afgelopen dinsdag publiceerde het RIVM een rapport over de verwachte trends in de uitstoot van schadelijke stoffen. Het RIVM voorspelt in een persbericht met optimistische toon een daling van stikstofdepositie van 14% in 2030. Maar Natuurmonumenten trekt op basis van het rapport een heel andere conclusie en maakt zich ernstig zorgen. In 2020 en 2030 zal 40% van onze natuur significante schade ondervinden van stikstof. Op honderden plekken in Nederland wordt de doelstelling voor stikstof in 2020 en 2030 niet gehaald. Het gaat dus niet beter, maar slechter.
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Honden losloopgebied Vorden op de schop

Na de aanleg van een vistrap en werkzaamheden aan het park De Bleek, is nu het Honden Losloopterrein van Natuurmonumenten langs de Baakse Beek aan de beurt. Vanwege uw veiligheid en dat van uw viervoeter, dienen honden aangelijnd te zijn en kan het gebiedje tijdelijk afgesloten worden. Het terrein en de beek worden natuurlijker ingericht. Er komt een speciaal gedeelte waar de honden lekker los kunnen blijven lopen.

Hondenlosloopterrein wordt omheind

Dit losloopstuk wordt omheind en is te bereiken via klaphekjes. Natuurmonumenten stelt dit losloopterrein geheel vrijblijvend ter beschikking. Helaas wordt de natuurorganisatie ook aangesproken als honden via dit perceel op andere percelen loslopen, mensen lastig vallen of door de beek gaan. Andere gebruikers kunnen over het bestaande pad gebruik maken van dit gebied. Hier lopen de honden in de nieuwe situatie aan de lijn. Zo ontstaat een mooie oplossing waarbij we hebben gemeend alle gebruikers tegemoet te komen.

Natuurlijke oevers

De komende weken wordt slib afgevoerd, delen van de oever afgegraven ten behoeve van vernatting en grond afgevoerd. Tegelijkertijd maaien we de houtwal. Door natuurlijkere oevers aan te leggen, profiteren kruiden en bijbehorende dieren als amfibieën. Ten slotte wordt het hekwerk geplaatst.

Tijdens de werkzaamheden is het Honden Losloopterrein tijdelijk opgeheven en dienen honden aan de lijn te worden gehouden. Vanwege uw veiligheid kan het tevens voorkomen dat tijdens de werkzaamheden het gebied afgesloten wordt. Zodra het gebied gereed is, wordt dat ter plekke bekend gemaakt en via deze site.

Bouwapp

Meer informatie over het Baakse Beek project in Vorden vindt u op de site van het waterschap en via de facebookpagina van de gemeente Bronckhorst. Via een speciale “bouwapp” kan iedereen op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen, nieuws en planning van werkzaamheden. Deze app kunt u downloaden door Baakse Beek in te typen bij Playstore of de Appstore.

Deze herinrichting is een project van de provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel.

Met vragen over het Honden Losloopterrein of andere werkzaamheden van Natuurmonumenten, belt u gerust met het Beheerkantoor van Natuurmonumenten Achterhoek, tel.: (0575) 555560 of mail via BEAchterhoek [at] natuurmonumenten [dot] nl.

Teaser: 
Vanwege de werkzaamheden is het hondenlosloopgebied tijdelijk opgeheven
Referentie: 
Hackfort
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

StukTV op Fort bij Abcoude

Jachtseizoen

In dit programma jaagt team Stuk op een bekende Nederlander, die vier uur uit handen moet blijven van de teamleden Giel, Thomas en Stefan. De bekende Nederlander (waarvan de naam pas bekend wordt als de aflevering online gaat) ontsnapt uit de gevangenis van het fort om daarna zo snel mogelijk weg te komen met hulp van (on)bekenden.

Jong publiek

Door medewerking te verlenen aan de opnamen van Jachtseizoen hoopt Natuurmonumenten een jong publiek te laten zien hoe bijzonder cultureel erfgoed kan zijn. Een aflevering van Jachtseizoen wordt door gemiddeld 1,9 miljoen -vooral jongere- mensen bekeken.

Waarschijnlijk zal de aflevering in week 8 van 2018 online worden gezet.

Teaser: 
Fort bij Abcoude is decor voor aflevering Jachtseizoen.
Referentie: 
Vechtplassen
Fort bij Abcoude
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Collectanten Kinderhulp op pad met digitale collectebus

Een van de oorzaken van de terugloop van de collecteopbrengst is het gebrek aan kleingeld in huis. Dit jaar komen meer dan twintig Nederlandse collecterende goede doelen gezamenlijk met een oplossing: een hypermoderne digitale collectebus die (contactloos) pinnen mogelijk maakt.

Tijdens deze pilot van twee jaar wordt er door een aantal collectanten gebruik gemaakt van collectebussen met een geïntegreerd pinapparaat, zodat er zowel elektronisch als contant kan worden gegeven. Vanaf september gaan meer dan 15.000 collectanten van verschillende goede doelen met de nieuwe collectebus op pad. Veiligheid en anonimiteit van de gift staan centraal bij deze nieuwe vorm van collecteren. De collectebus kan alleen worden ingezet door goede doelen met een CBF-keurmerk, zodat deze niet in verkeerde handen kan vallen. Bovendien zijn de collectanten te herkennen aan hun legitimatiebewijs. De collectebussen worden na elke collecteweek doorgegeven aan een volgend collecterend fonds. Zo blijven de kosten beperkt en worden de bussen zo breed mogelijk ingezet.

Ook voor Kinderhulp gaan er collectanten op pad met deze nieuwe collectebussen. We hopen op veel pintransacties en hierdoor ook een hogere collecteopbrengst!

De nieuwe collectebus is een initiatief van start-up Easycollect Services, Stichting Collecteplan, CCV Nederland en de 21 participerende goede doelen.

Het bericht Collectanten Kinderhulp op pad met digitale collectebus verscheen eerst op Nationaal Fonds Kinderhulp.

Powered by WPeMatico

Stop Zeeuwse Lagune: hand in hand voor de kust

Weids uitzicht Veerse Meer

Op 4 oktober besluit de gemeenteraad van Noord-Beveland over het plan. “De Zeeuwse Lagune is de naam van het volgende megalomane plan dat uit de kokers van de projectontwikkelaars rolt. Op dit moment is er vanaf de Veerse dam een vrij uitzicht op het monumentale dorpje Veere, aan de andere kant van het meer. Een uniek weids uitzicht, ongeëvenaard in Nederland! Hier wordt een aantal eilandjes gepland, met een hotel, appartementen van drie hoog en een ondergrondse (ondermeerse?) parkeergarage”, vertellen de initiatiefnemers van het Lint aan de kust. De organisatie roept iedereen op die de kust een warm hart toedraagt, om aan te sluiten bij de actie en samen een blok te vormen tegen de plannen die het open kustlandschap bedreigen.

Praktische informatie

4 oktober, gemeentehuis Noord-Beveland in Wissenkerke

  • 18.30 uur: verzamelen
  • 19.00 uur: vormen Lint
  • Daarna: naar vergadering van de gemeenteraad

Kijk voor meer informatie over de actie en om aan te melden op https://www.lintaandekust.nl/ 

De campagne Bescherm de kust is een initiatief van Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Vele organisaties hebben zich aangesloten.

Teaser: 
Zeeuwse Kustbeschermers maken zich grote zorgen. Het enorme bouwplan Zeeuwse Lagune aan het Veerse Meer speelt namelijk weer op. Kom ook in actie!
Referentie: 
Middelplaten
Nationaal Park Oosterschelde
Neeltje Jans
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com