Wonderfeel: genieten van klassieke muziek in de natuur

Kom genieten van klassieke muziek in de natuur tijdens Wonderfeel. Dit driedaagse buitenfestival met klassieke muziek wordt georganiseerd in samenwerking met Natuurmonumenten. Op 21, 22 en 23 juli 2017 worden 100 concerten uitgevoerd door 250 topmusici midden in de natuur van de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen. 

Voor ieder wat wils

Op zes overdekte podia is er voor ieder wat wils: van Mozart tot Steve Reich, van Rameau tot Pärt met lijntjes naar jazz, wereld- en popmuziek. Je luistert ontspannen op bankjes of op een kleed in het gras naar musici van wereldklasse. Voor kinderen (tot 18 jaar) is Wonderfeel gratis. Voor hen zijn er verschillende activiteiten op het gebied van natuur en muziek. Verschillende rollende keukens zorgen voor eten & drinken. 

Voordeel voor leden van natuurmonumenten

 • Koop je dagkaart of 3-dagenkaart nu en ontvang resp. € 7 of €10 korting:

– Dagkaart voor leden van Natuurmonumenten: € 58 (normale prijs € 65)
– 3-dagenkaart: € 125,- (normale prijs € 135)

Ga voor het kopen van toegangskaarten en overige voorwaarden naar: www.wonderfeel.nl/natuurmonumenten

 • Van elk verkocht festivalticket draagt Wonderfeel € 2,50 af aan Natuurmonumenten. Deze bijdrage komt ten goede aan het herstel van de Buitenplaatsen waar het festivalterrein, Schaep en Burgh, onderdeel van uit maakt
Teaser: 
Kom genieten van klassieke muziek in de natuur tijdens Wonderfeel. Van 21 t/m/ 23 juli 2017 worden 100 concerten uitgevoerd door 250 topmusici midden in de natuur van de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen.
Referentie: 
‘s-Gravelandse Buitenplaatsen
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Kustvogels voelen zich thuis op nieuwe broedlocatie in Veerse Meer

Natuurmonumenten richtte vorig jaar verschillende plekken rond de Oosterschelde en in het Veerse Meer in als broedlocatie voor kustvogels. Dankzij een subsidie uit de post ‘soortenbeleid’ van provincie Zeeland werden in natuurgebieden Prommelsluis en Bootspolder op Schouwen-Duiveland en Kwistenburg in Zuid-Beveland broedlocaties voorzien van lege kokkelschelpen. Daarmee wordt ruim baan gemaakt voor kustbroedvogels als de noordse stern, dwergstern, kluut, plevieren en het visdiefje.

Nieuw thuis

Boswachter Andre Hannewijk van Natuurmonumenten is blij met de eerste resultaten: “Kustvogels hebben het moeilijk in ons veranderende landschap. Broedplekken worden steeds schaarser. Met de aanleg van nieuwe broedlocaties rond de Oosterschelde geven we kustbroedvogels weer een thuis.” Daarbij is bewust gekozen voor het aanbrengen van schelpen. “Kustbroedvogels hebben een voorkeur voor een kale ondergrond, het liefst op veilige afstand van predatoren en verstoring van bezoekers. Tussen de schelpen vinden vogels een prima plekje om een nest te maken.” Om ervoor te zorgen dat de broedvogeleilanjes ook kaal blijven, wordt het waterpeil in de winter in de natuurgebieden aan de Zuidkust van Schouwen verhoogd zodat de eilandjes regelmatig onder water lopen.

Dwergsterns

De maatregelen blijken het meest effect te hebben in natuurgebied Kwistenburg in het Veerse Meer. Daar werden dit voorjaar 28 nesten van visdiefjes en 4 nesten van dwergsterns geteld. Ook werd een koppeltje noordse sterns waargenomen, het is nog onduidelijk of ze dit seizoen tot broeden komen. Om de broedplekken beter te beschermen is een deel van het gebied uitgerasterd zodat het vee de nesten niet vertrapt. Het broedsucces van de dwergsterns is extra bijzonder omdat er in Nederland nog maar slechts 800 tot 900 paar broeden. Door de aanleg van de deltawerken en de drukker wordende stranden zijn er steeds minder geschikte broedplekken voor de dwergsterns. Natuurmonumenten heeft zich daarom afgelopen jaren ingespannen om in verschillende natuurgebieden rond de Oosterschelde broedlocaties in te richten.


Dwergsterns broeden graag op schelpeneilandjes. Fotograaf: Ruud Poelstra

Zuidkust van Schouwen

Ook aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland hebben de eerste kustvogels zich gemeld op de schelpeneilandjes. In natuurgebied Prommelsluis nabij restaurant de Heerenkeet hebben de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw zich gevestigd. Natuurgebied Bootspolder bij Burghsluis blijkt vooral in trek bij bergeenden en scholeksters. Op deze locaties is echter nog geen broedsucces waargenomen. Naar verwachting worden volgend broedseizoen de eerste koppeltjes gezien.

Pilot met drijvende eilandjes

Als extra maatregel worden voor het nieuwe broedseizoen van 2018 drie drijvende eilandjes aangelegd in de nieuw ingerichte natuur bij Hoedekenskerke. De plateaus die op pvc-buizen drijven, gaan dienst doen als broedvogeleilandjes voor sternsoorteen en kokmeeuwen. Het gaat om een pilot.

Komt dat zien!
De broedvogels in natuurgebied Kwistenburg bij Wolphaartsdijk zijn goed te oberserveren vanaf het uitkijkpunt aan de Muidenweg. Aan de zuidkust van Schouwen is de vogelrijkdom in natuurgebied Bootspolder bij Burghsluis goed te zien vanaf de Steursweg.

Teaser: 
De nieuwe broedlocaties rond de Oosterschelde en in het Veerse Meer zijn dit jaar meteen succesvol, met broedende visdiefjes en dwergsterns.
Referentie: 
Zuidkust van Schouwen
Kwistenburg
Nationaal Park Oosterschelde
Neeltje Jans
Middelplaten
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Vrijwillig excursieleider voor volwassenactiviteiten in ‘s-Graveland

Vrijwillig excursieleider voor volwassenactiviteiten in ‘s-Graveland

Vind je het leuk om mensen te verwonderen over de schitterende natuur op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen? En wil jij je passie voor dit prachtige natuurgebied met heel veel cultuurhistorie op een enthousiaste manier delen met onze bezoekers? Dan ben jij degene die we zoeken!

Vrijwillig excursieleider voor volwassenactiviteiten in ‘s-Graveland

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek in ‘s-Graveland

Vind je het leuk om mensen te verwonderen over de schitterende natuur op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen? En wil jij je passie voor dit prachtige natuurgebied met heel veel cultuurhistorie op een enthousiaste manier delen met onze bezoekers? Dan ben jij degene die we zoeken!

Wat zijn je taken?

 • Je ontvangt namens Natuurmonumenten deelnemers aan excursies voor volwassenen- en privé-excursies.
 • Tijdens de excursies draag je de noodzaak van het werk van Natuurmonumenten uit.

Er zijn daarnaast nog mogelijkheden om je inzet voor het bezoekerscentrum uit te breiden met extra individuele taken, zoals bijvoorbeeld meehelpen achter de schermen, meehelpen met (gezins-)evenementen of meedenken over nieuwe activiteiten.

Contact: 

Heb je interesse in de functie van excursieleider, stuur dan je CV en motivatie per e-mail naar Selma Meijer, s.meijer@natuurmonumenten.nl

Wie zoeken wij?: 
 • Je kunt kort en boeiend vertellen, mensen meenemen in de eigen verwondering en enthousiasmeren.
 • Je hebt grote belangstelling voor de regionale cultuurhistorie en bereid zijn deze informatie tot je te nemen.
 • Je verstrekt actuele informatie over het natuurgebied en over Natuurmonumenten aan (potentiële) bezoekers.
 • Je bent als gids van het bezoekerscentrum het visitekaartje van Natuurmonumenten en de natuur in onze prachtige omgeving.
 • Specialisme over uilen, stinzen, vlinders, vogels of vleermuizen is welkom.
 • Je bent communicatief vaardig, je hebt een representatieve uitstaling en staat open voor meningen en ideeën van anderen.
 • Je hebt affiniteit met Natuurmonumenten en kunt de doelen en wensen van de organisatie op aansprekende wijze onder de aandacht brengen. Actief ledenwerving valt hier ook onder.
 • Je hebt algemene basiskennis van de flora en fauna, bijvoorbeeld door een IVNgidsencursus.
 • Je hebt voorlichtingsvaardigheden (spreekvaardigheid, omgang met publiek, enthousiasme kunnen overdragen, servicegerichte en flexibele opstelling)
 • Je draagt ideeën bij ter verbetering van activiteiten.
 • Je hebt tijd om minimaal 3 tot 5 dagdelen per maand excursies te begeleiden. De activiteiten vinden voornamelijk plaats tijdens weekenddagen, zowel op zaterdag als op zondag.
 • Je woont in de omgeving van het bezoekerscentrum.
 • Je overlegt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Powered by WPeMatico

Vrijwillige gids voor jeugdactiviteiten in ‘s-Graveland.

Vrijwillige gids voor jeugdactiviteiten in ‘s-Graveland.

Enthousiaste mensen gezocht!
Vind jij het belangrijk dat de jeugd kennis maakt met al het moois in de natuur? Wil jij ze meenemen op ontdekkingstocht zodat ze enthousiast raken over de natuur? Dan zijn we op zoek naar jou!

Vrijwillige gids voor jeugdactiviteiten in ‘s-Graveland.

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek ‘s-Graveland

Vind jij het belangrijk dat de jeugd kennis maakt met al het moois in de natuur? Wil jij ze meenemen op ontdekkingstocht zodat ze enthousiast raken over de natuur? Dan zijn we op zoek naar jou!

 • Je ontvangt namens Natuurmonumenten gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar, schoolklassen en kinderen van buitenschoolse opvangen. Je laat ze kennis maken met al het moois uit de natuur.
 • Tijdens de excursies draag je de noodzaak van het werk van Natuurmonumenten uit.
 • Er zijn daarnaast nog mogelijkheden om je inzet voor het bezoekerscentrum uit te breiden met extra individuele taken, zoals bijvoorbeeld meehelpen achter de schermen, meehelpen met evenementen of meedenken over nieuwe activiteiten.
Contact: 

Heb je interesse in de functie gids voor jeugdactiviteiten, stuur dan je CV en motivatie per e-mail naar Selma Meijer, s.meijer@natuurmonumenten.nl

Province: 

Noord-Holland

Wie zoeken wij?: 
 • Je hebt sterke didactische vaardigheden en kunt goed met kinderen omgaan.
 • Je kunt enthousiast je verhaal overdragen en verwondering overbrengen.
 • Je hebt affiniteit met Natuurmonumenten en kunt de doelen en wensen van de organisatie op aansprekende wijze onder de aandacht brengen. Actief ledenwerving valt hier ook onder.
 • Je bent als gids van het bezoekerscentrum het visitekaartje van Natuurmonumenten en de natuur in onze prachtige omgeving.
 • Je hebt basiskennis van de natuur, bijvoorbeeld door een IVNgidsencursus. Je bent bereid om bij te leren.
 • Je kunt improviseren op wat zich aandient in de natuur.
 • Je draagt ideeën bij ter verbetering van jeugdactiviteiten.
 • Je hebt tijd om minimaal 3 tot 5 dagdelen per maand groepen te begeleiden. Dit is voor scholen vooral in het voorjaar en najaar. Overige activiteiten vinden vooral plaats tijdens schoolvakanties en weekenddagen, zowel op de zaterdag als op de zondag.
 • Je woont in de omgeving van het bezoekerscentrum.
 • Je overlegt een VOG, verklaring omtrent gedrag.

Powered by WPeMatico

Vredevoetpad geopend in Tienhoven

Gratis excursie

Op zaterdag 1 juli om 14.00 uur neemt de boswachter van Natuurmonumenten u mee over deze wandelroute vanaf het Streekmuseum. Zij vertelt u over de inrichting van de Taartpunt die onlangs is afgerond. De Taartpunt ligt namelijk in de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden. Er is in dit gebied voedselrijke grond afgeplagd en er zijn poelen en natuurvriendelijke oevers aangelegd om bijzondere planten en dieren een kans te geven zoals de purperreiger, noordse woelmuis en orchideeën.
 

Officiële opening

De opening van de nieuwe wandelroute vond plaats op woensdag 28 juni bij het Streekmuseum. De startpanelen van het Vredevoetpad en het Zoddenpad, het nieuwe klompenpad van Landschap Erfgoed Utrecht, werden onthuld door gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht, Ivo Brautigam van Landschap Erfgoed Utrecht en Arjenne Bak, de nieuwe gebiedsmanager van Natuurmonumenten in de Vechtplassen.
 

Klik hier voor de routebeschrijving van het Vredevoetpad.

Teaser: 
Natuurmonumenten heeft een gloednieuw wandelpad geopend in de achtertuin van Tienhoven.
Referentie: 
Tienhovense Plassen
Vechtplassen
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com