Akkoord voor betere bescherming zeenatuur

Breed gedragen

‘We zijn blij dat we tot een breed gedragen akkoord zijn gekomen,’ licht Arjen Kok van Natuurmonumenten toe. Kok onderhandelde over de afspraken om de natuur te ontzien. ‘Alle partijen zien in dat de onderwaternatuur baat heeft bij rust. Het akkoord zorgt voor een goede balans tussen de natuurwaarden en de belangen van de garnalenvisserij.’

Afname verstoring

De garnalensector werkt de komende jaren aan halvering van de impact van de visserij op de natuur. De vissers investeren onder andere in een blackbox die vaststelt waar wordt gevaren en gevist, en in lichter vistuig met een grotere maaswijdte. De maatregelen moeten zorgen voor een afname van de bodemverstoring en terugdringen van de bijvangst. Daarnaast wordt de verstoring van vogels verminderd. Delen van de Noordzee en Waddenzee worden gesloten voor visserij.

Fotograaf: Ron OffermansBron: Natuurmonumenten

Waardevolle zeenatuur

De zee langs de Nederlandse kust herbergt waardevolle natuur en is door Europa aangewezen als Natura2000-gebied. Het gaat om de Noordzeekustzone van Bergen in Noord-Holland, langs de noordkant van de Waddeneilanden tot aan de Duitse grens bij de Borkumse Stenen. Daarnaast krijgt een grote ondergelopen zandbank voor de Zeeuwse kust tegen de Belgische grens, de Vlakte van de Raan, en de Waddenzee een betere bescherming. Het akkoord bepaalt dat deze verduurzamingsmaatregelen vóór 2020 gerealiseerd moeten worden. Als dit niet lukt, wordt een groter gebied gesloten voor de visserij om de natuur te beschermen.

Zie voor meer informatie het gezamenlijke persbericht van Stichting De Noordzee, Wereld Natuurfonds, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten.

Teaser: 
Nederlandse zeenatuur krijgt een betere bescherming. Delen worden gesloten voor visserij en garnalenvissers investeren in meer duurzame visserij. Natuurorganisaties, visserijsector en het Rijk zijn het daarover eens geworden.
Referentie: 
Nationaal Park Schiermonnikoog
Wadden
Texel
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Hoge opkomst op meedenkavond over Wijde Blik

De Wijde Blik is onderdeel van de Oostelijke Vechtplassen, wat een groot en waardevol natuurgebied is en mede daardoor geliefd bij bewoners, recreanten en ondernemers. Dit gebied kampt echter ook met een aantal gecompliceerde problemen op het gebied van natuur, waterkwaliteit, een stagnerende recreatiesector en openbare ruimte. Om oplossingen te zoeken voor al deze problemen, werken onder andere de provincie Noord-Holland, de gemeente Wijdemeren, de recreatieondernemers en Natuurmonumenten gezamenlijk aan een Gebiedsakkoord voor de Oostelijke Vechtplassen. Het is de bedoeling daarin plannen op te nemen die oplossingen bieden voor de genoemde problemen, rekening houdend met elkaars belangen. Een van die plannen is de wens van de recreatiesector, de provincie en de gemeente om meer vaarverbindingen te realiseren in de Oostelijke Vechtplassen. Dit om meer (kortere) rondjes te kunnen varen. Een van de opties is een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen naar het Hilversums kanaal, via de Wijde Blik.

De meedenkavond begon met een algemene inleiding over het Gebiedsakkoord.Daarna gingen de aanwezigen in 5 groepen uiteen. In deze groepen vroeg Natuurmonumenten aan de bewoners wat zij waarderen aan de Wijde Blik. Hieruit kwam naar voren dat de rust, de weidsheid, het heldere en schone water en de extensieve recreatie erg werd gewaardeerd. Vervolgens werd de potentiele vaarverbinding besproken. Over dit onderwerp werd stevig gediscussieerd door voor- en tegenstanders. De meeste mensen die aanwezig waren vinden een vaarverbinding via de Loenderveensche plas een aantasting van eerdergenoemde waarden.  Anderzijds waren er ook voorstanders van een extra verbinding, zij waren van mening dat dit – met extra maatregelen – goed kan samengaan met behoud van de huidige rust en natuur.

De input die deze avond heeft opgebracht helpt Natuurmonumenten bij de verdere visievorming rondom de Wijde Blik. Het werd dan ook breed gewaardeerd dat Natuurmonumenten deze avond organiseerde en zo de omgeving betrekt in plannen voor haar gebieden.

Teaser: 
Stevige discussie over eventuele vaarverbinding tussen Loosdrechtse plassen naar de Wijde Blik.
Referentie: 
Wijde Blik
Vechtplassen
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Heidebrand in Nationaal Park Veluwezoom

Boswachter Paul Jansen: ‘Gisteravond om een uur of tien kwam de melding binnen, dat er brand was op de heide. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse. Binnen een kwartier was de brand onder controle, maar er is wel langer nageblust, tot een uur of 1.’ Bij daglicht was de schade goed te zien. ‘We schatten in dat een stuk heide van ongeveer een half voetbalveld groot, zo’n 2000 vierkante meter, verloren is gegaan. De oorzaak van de brand is onbekend.’

Het is droog in het gebied en veel regen wordt er de komende dagen niet verwacht. Alertheid blijft daarom geboden.

Teaser: 
Op de Worthrhederheide heeft gisteravond brand gewoed. Doordat de brandweer snel ter plaatse was, bleef de schade gelukkig beperkt.
Referentie: 
Nationaal Park Veluwezoom
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Texelaars gratis in juni


Vanwege de Lange Juni Cultuurmaand mogen Texelaars van 1 t/m 30 juni gratis naar Ecomare, Kaap Skil en de Oudheidkamer. Een mooie gelegenheid om (weer) eens een kijkje te nemen bij de drie musea.

Powered by WPeMatico

Mooi weer brengt gieren naar Nederland

Zweven op thermiek

Voor boswachter Eric Menkveld van Natuurmonumenten is het vierde keer dat hij een lammergier op Texel ziet. ‘Het gaat langzaamaan beter met de gieren in Europa,’ legt hij uit. ‘Het zijn meestal jonge vogels, die op zoek zijn naar nieuwe leefgebieden.’ Deze keer gaat het om een lammergier uit Oostenrijk. ‘Het dier is geringd en komt uit een herintroductieprogramma.’

Majestueuze beesten

Menkveld verwacht niet dat de vogels zich hier zullen vestigen. ‘Het Nederlandse klimaat is te koel voor gieren. De grote vogels hebben veel thermiek nodig om op te stijgen en vanuit de lucht te zoeken naar kadavers.’ Gieren broeden in warme, bergachtige gebieden in Zuid- en Oost-Europa. ‘Op warme zomerdagen kunnen we wel genieten van deze majestueuze beesten. Ik raad iedereen aan om regelmatig omhoog te kijken!’

Teaser: 
De afgelopen dagen duiken verschillende soorten gieren op in Nederland. De warmte zorgt voor goede thermiek, waardoor de gieren al zwervend in ons land terecht komen.
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com