Kinderen verdienen beter

De reactie van Leergeld Nederland, Jarige Job, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en Kinderhulp op het SER advies ‘Opgroeien in armoede’.

De SER trok 17 maart hard aan de bel toen zij constateerde:

“We kunnen niet wegkijken van kinderen in armoede. Armoede zou een tijdelijk verschijnsel moeten zijn, maar in de praktijk leeft maar liefst een derde van de arme kinderen meer dan vier jaar in armoede. Hoe langer je onder de armoedegrens leeft, hoe moeilijker je daar weer bovenop komt”
SER-commissievoorzitter Nicolette van Gestel.

De constatering

Volgens het SCP (bron: armoedesignalement 2014) groeien in ons land 423.000 kinderen op in armere gezinnen, dat is 1 op de 8 kinderen. Deze kinderen lopen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Het is belangrijk dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan schoolreisjes, lid kunnen worden van een sportclub, hun verjaardag kunnen vieren of de mogelijkheid krijgen om op muziekles te gaan. Zo kunnen ze zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de toekomst van ieder kind, in het belang van het gezin en in het belang van de samenleving. Opgroeien in armoede kan leiden tot sociale uitsluiting en achterstand en uiteindelijk tot ongelijkheid en tweedeling in onze maatschappij. Door armoede onder kinderen tegen te gaan worden kosten bespaard op verschillende terreinen zoals gezondheidszorg, jeugdzorg en veiligheid & justitie

Naar een oplossing

De grootste uitdaging is om veel meer kinderen met een breed pakket voorzieningen te bereiken. Met goed partnerschap tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties is dit mogelijk! Daarom werken Kinderhulp, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Leergeld Nederland nauw samen zodat we met een landelijk dekkend en lokaal werkend netwerk zoveel mogelijk kinderen bereiken. Alle kinderen verdienen een kans om mee te doen!

Meetbare ambitie

Onze ambitie is om met u in 2020 een volledig bereik onder kinderen in armoede te hebben: eenvoudig, effectief en efficiënt. Het aanbod is gecombineerd en beschikbaar voor alle kinderen die opgroeien in armere gezinnen in alle gemeenten in Nederland (1 aanvraag, 1 backoffice). Ons doel: dat alle kinderen de kans krijgen om mee te doen en een mooie toekomst tegemoet gaan.

Aan de slag!

De SER en de gezamenlijke kinderhulporganisaties agenderen hiermee een grote bestuurlijke opgave. Na het constateren komt doorpakken, en daar komt ons partnerschap om de hoek kijken. Sterke verbinding en maatschappelijke organisaties is naar ons idee echt onontbeerlijk. Zullen we dit gezamenlijk oplossen?

Hartelijke groet,

Gaby van den Biggelaar, Leergeld Nederland
Huib Lloyd, Stichting Jarige Job
Monique Maks, Jeugdsport+jeugdcultuurfonds
Bertien Minco, Jeugdsport+jeugdcultuurfonds
Jan Wezendonk, Nationaal Fonds Kinderhulp

Het bericht Kinderen verdienen beter verscheen eerst op Nationaal Fonds Kinderhulp.

Powered by WPeMatico

Tentoonstelling 'Forten van Boven'

Verrassend perspectief

De tentoonstelling bestaat uit dertig doeken, elk bijna 3 meter breed en 1.75 meter hoog. Ontdek hierop de bladvormige grondvormen van 19de-eeuwse forten en de geometrische stervormen van 17de-eeuwse vestingsteden. Het verrassende perspectief op Nederland van bovenaf toont een uniek, door de mens ingericht, polderlandschap. Stel je voor hoe deze Hollandse polders, behorend tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in tijden van oorlog onder water gezet zijn.

Speurtocht

Ook aan kinderen is gedacht: een speurtocht langs de doeken maakt de tentoonstelling ook voor hen een leuke en leerzame belevenis.

Gratis toegang

De tentoonstelling ‘Forten van Boven’ is van 5 april tot en met 30 juni te bezichtigen op het terrein van Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg 7b in Nieuwersluis. Het terrein is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur (in april op zaterdag gesloten). Toegang is gratis.

Teaser: 
Bekijk dertig forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vanuit de lucht.
Referentie: 
Fort Nieuwersluis
Vechtplassen
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Maatschappelijk regeerakkoord voor een groen Nederland

Het akkoord omvat vijfentwintig concrete voorstellen voor een mooi en sterk Nederland en is vandaag ook aangeboden aan de verschillende politieke fracties in Den Haag. De voorstellen gaan over duurzame landbouw, bescherming van natuur en landschap, klimaatopgaven en het stimuleren van burgerparticipatie. Een brede coalitie van partners heeft de deelakkoorden onderschreven.*

Partijen vinden elkaar in optimistische agenda
Met 17 miljoen burgers die allemaal aangenaam willen wonen, werken en recreëren in ons kleine land stuit de nieuw te vormen regeercoalitie op verschillende groene uitdagingen. Natuurmonumenten nam daarom het initiatief om alvast groene deelakkoorden voor te bereiden. Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten: ‘Ten tijde van de economische crisis is er ongelofelijk veel bezuinigd op natuur. Nu, ruim 7 jaar later de crisis voorbij is, realiseren steeds meer mensen zich wat de positieve bijdrage van natuur en groen is aan onze economie en aan ons welzijn. Investeren in natuur is niet rechts en niet links, maar nu broodnodig.’

Natuurmonumenten werkte aan de groene deelakkoorden met organisaties van buiten de eigen comfortzone. Schijnbare – maar onterechte – tegenstellingen bleken bij geen van de betrokkenen reden om vraagstukken te mijden. Boeren hebben overlegd met natuurbeschermers, bouwers met ecologen, bankiers met actieve burgers. Marc van den Tweel, licht toe: ‘Het Nederlandse landschap is een fysieke weergave van eeuwenlange samenwerking. Er blijkt optimisme en vooruitgangsgeloof uit. We zijn er een rijk en gelukkige land mee geworden. Die traditie moeten we voortzetten om ons land leefbaar te houden.’

Praktisch en uitvoerbaar
In de Agenda voor een groen en gezond Nederland staan praktische en uitvoerbare stappen. Zoals het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland volgens afspraak, en het niet laten versloffen van natuurontwikkeling. De coalitie vraagt te investeren in ‘natuurinclusieve’ landbouw met aandacht voor weidevogels, leefomgeving en milieu. Daarnaast een dringend pleidooi om de natuur als bondgenoot te zien bij water- en klimaatopgaven. Door water op te vangen in natuurgebieden en te investeren in onze grootste zoetwatervoorraad, het Marker- en IJsselmeergebied. Ook maakt de agenda de weg vrij voor mensen die zelf verschil willen maken voor natuur en landschap. Burgerinitiatieven verdienen ondersteuning en hulp.

Maatschappelijk Regeerakkoord aangeboden in Den Haag
Marc van den Tweel: ‘Nog nooit was de urgentie zo groot om wijs en voorzichtig om te gaan met ons groene kapitaal. Een gevoel dat gedeeld wordt door de partijen met wie wij de agenda hebben samengesteld. Nu wij in Nederland aan de vooravond staan van de formatie van een nieuw kabinet, inspireert onze groene agenda hopelijk ook tot samenwerking in politiek Nederland. Alle fracties van de Tweede Kamer hebben de groene agenda gekregen, het zou natuurlijk geweldig zijn als we onze gezamenlijke voorstellen terugzien in het uiteindelijke Regeerakkoord.’

* Allianties per deelakkoord

– Volhoudbare landbouw en gezond voedsel – ondersteund door BoerenNatuur.nl, het Louis Bolk Instituut en LTO Nederland
– Natuur en biodiversiteit – ondersteund door Advin, Naturalis en Landal GreenParks bv
–  Landschap – ondersteund door NEPROM, NVTL en VHG
– Klimaatverandering en water- ondersteund door met Ecoshape en ING
– Maatschappelijke activatie- ondersteund door ANWB en NOC*NSF

Meer informatie
Maatschappelijk regeerakkoord, Agenda voor een groen en gezond Nederland
– Toespraak Hans Wijers, voorjaarsforum 31/03
Toespraak Marc van den Tweel, voorjaarsforum 31/03
Toespraak  Sigrid van Aken, voorjaarsforum 31/03

Noot voor redactie
Meer informatie bij persvoorlichting: Maaike Wermer 06 1390 46 97 of Dieuwertje Penders 06 13 70 85 37.

Teaser: 
Op het jaarlijkse Voorjaarsforum van Natuurmonumenten is vandaag een optimistische maatschappelijke agenda gepresenteerd voor een groen en gezond Nederland. Een maatschappelijk ‘Regeerakkoord’ dat is samengesteld met dertien maatschappelijke en private partners van buiten de eigen, groene sector, zoals LTO Nederland, NEPROM, ANWB, NOC*NSF en ING.
Nieuws type: 
Afbeelding: 
Over natuurmonumenten: 

Powered by WPeMatico

Met een beetje risico komen ze er wel!

Kinderen gaan steeds minder naar buiten, zitten achter hun spelcomputer en kampen met overgewicht. Reden genoeg voor expertisecentrum VeiligheidNL om ouders op te roepen hun kinderen wilder te laten spelen en meer risico’s te laten nemen met de campagne: ‘Met een beetje risico kom je er wel!’

Wil jij weten hoe je kinderen om leert gaan met risico’s tijdens het spelen? Op www.veiligheid.nl/risicovolspelen lees hoe je dat aanpakt.

Powered by WPeMatico

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com